mandag 17. august 2009

Ingen mat uten sex

Mens høyresiden fremdeles serverer svulstige løgner at krigen i Afghanistan er et kvinnefrigjørende prosjekt går afghanske kvinner en vanskeligere tid i møte. Nå er det vedtatt en ny lov som raner dem for de aller mest basale rettighetene.

Vi trodde at den afghanske kvinnebevegelsen hadde høstet inn en seier og stanset den sinnsvake loven, men den USA-vennlige regjeringen med president Karzai i spissen har på tross av massive protester innført en nysminket versjon av det opprinnelige lovforslaget.

Dersom konen ikke står til seksuell tjeneste kan mannen nå nekte henne mat eller penger. Hun må i tillegg ha hans godkjennelse dersom hun skal søke jobb.

For å gjenta meg selv: Kvinnelige politikere i Afghanistan har omtalt loven som verre enn under Taliban. Hvor mye hjalp det da å okkupere landet? Og handlet egentlig okkupasjonen noen gang om frigjøring? Da eller nå?

Les mer hos Dagbladet, NRK, VG, eller les hvorfor SV mener at soldatene bør trekkes ut av Afghanistan.

9 kommentarer:

Ali kaffe sa...

Men dette er jo ikke noe nytt??

Kvinnen har jo praktisert denne metoden i årevis (bare litt omvendt)

Altså dersom jeg ikke kommer hjem med lønningsposen til helgen så får jeg ikke dekket mine "basale" sex-behov. I tillegg får jeg hodepine hele helgen og "svigermor middag på søndag" på kjøpet...

Vet nesten ikke hva som er verst jeg...

Gina sa...

Wow, det var mye bitterhet. Blir ikke noe på deg uten å betale? Husk at det forbudt nå!

Einar sa...

Det er jo fint at Afghanistan er et land hvor det er menn som lager all maten. Eller misforsto jeg nå?

Stolte Jens sa...

Hva??? Må mannen lage maten også der nede også nå da...

Og jeg som trodde det var likestilling der nede...

Nei, da er jeg enig med SV! Trekk ut alle nato soldater der nede (Dvs. la Taliban få tilbake makta)

Da blir det nok orden!

Kapitalismus sa...

Her er det mye å ta tak i. Men det mest grunnleggende er - tror du dette ville forandres om soldatene trakk seg ut?

For det andre, hva mener du det internasjonale samfunn burde gjøre - burde man overkjøre det afghanske demokratiet, om nødvendig med militærmakt - eller mener du at det holder med "å protestere", alternativt "å ønske at det blir bedre"?

Fredrik Barth har argumentert for at Afghanere burde få lov til å håndtere sine egne lover i tråd med egen tradisjon, og at Karzai burde fått mye større handlingsrom. Hva mener du?

En generell observasjon.

Denne loven er jo et eksempel på at det er politikken og det sivile som svikter. Når NATO etter beste evne forsøker å garantere for sikkerheten, slik at handlingsrommet til politikerne og sivilinnsats kan økes, så skjer det at et slik skandaløs lov kommer på banen. Da forteller det meg at det kanskje ikke er militært nærvær som er problemet, men afghanske politikeres manglende evne til å skape fremgang.

Hvorledes det er mulig å konkludere på denne bakgrunnen at det er militære som er problemet og ikke afghanske politikere - det må du fortelle meg.

Gina sa...

Mitt hovedpoeng med denne posten er at høyresidens argumentasjon om at man "er i Afghanistan for de afghanske kvinnenes skyld" er vikariende. Det er andre interesser som gjør at man er i Afghanistan.

Det er ikke vits i å skrive ut mer resept på en medisin som tar livet av pasienten. NATOs tilstedeværelse gjør at taliban rekrutterer mer enn på lenge. Vi har tatt til orde for at NATO-styrken som er til forveksling lik okkupasjonsstyrken bør trekkes ut av landet og erstattes med en FN-styrke som vil ha mer legitimitet i befolkningen.

Forøvrig synes jeg det er på tide at høyresiden tar litt ansvar for hva skjer i Afghanistan. Dette advarte vi jo mot da USA ville innvadere landet!

Kapitalismus sa...

Hovedgrunnen til at man er i Afghanistan er begrunnet i FN-mandat. Nemlig å sikre demokratisk utvikling og ikke på nytt blir et arnested for int.terrorisme. Inkludert i det mandatet er også grunnleggende menneskerettigheter.

Du antyder at NATO-burde erstattes med FN-styrke. La meg for argumentsskyld akseptere resonneringen. Men, hvem skulle inngått i denne styrken? Hvor får man soldater fra? Hva skulle deres mandat være?

Altså FN er krystallklare på hva de ønsker. FN ønsker at NATO - tar seg av sikkerheten i Afghanistan. Det er ingen sikkerhetseksperter jeg har hørt om som engang antyder at det er noen org. som er i nærheten av å kunne erstatte NATO som leverandør av militærkapasitet. Hvilken informasjon du og SV sitter på som skulle antyde at dette eksisterer er jeg virkelig spent på å høre? Kina? India?

NATOs militære styrker løser sine oppgaver etter beste evne og er langt på vei veldig gode til det. Problemet er politikken og afghanere selv som ikke evner å få til noe løsning. De militære styrkene kunne sikkert vært enda bedre for å løse sitt FN-mandat, men det fordrer jo at man bringer inn flere tropper! Flere tropper minsker sannsynligheten for sivile tap - men det er jo også SV mot.

Så mitt spørsmål gjenstår - hva er dere egentlig for?

Tidligere SV velger, men mistet troen sa...

Enig med deg kapitalmus... Får liksom ikke noe svar på hva løsningen SV har...

Frk. Barstad her er så opptatt av høyresida hele tida...

Må jeg minne om at partiet hennes har sittet i regjering og levd godt med å ha soldater i Afganistan i 4 år nå...

Du er ikke i opposisjon lenger vet du, Barstad...

På samme måte som fattigdommen kunne fjernes med et pennestrøk (Rart at Kristin ikke tok seg tid til dette pennestrøket på 4 år??), så har SV løsninger i opposisjon som ikke funker når de ser virkeligheten i øynene...

Gina sa...

"Frøken Barstad" er opptatt av høyresiden fordi det er viktig å vise forskjell på partiene og alternativene ved valg. Det er en viktig del av demokratiet.

Det er sant at Norge har soldater i Afghanistan, og at SV er i mot det. Vi har fått trukket styrkene ut av Irak, og ut av den USA-ledede styrken i Sør-Afghanistan (Operation Enduring Freedom). Nå arbeider vi for å få gjennomslag for å trekke Norge ut av NATO-styrken ISAF i Nord-Afghanistan.

Hva Kapitalismus angår synes jeg det er spesielt at han lar det være opp til SV å finne ut hva som er løsningen på en krig han har ivret for å delta i. Jeg gjentar at det ikke finnes noen lettvinte løsninger i Afghanistan, men at det er åpenbart at dagens strategi er feilslått. Taliban rekrutterer mer enn noen sinne. Derfor har SV tatt til orde for en FN-ledet styrke. Dersom en militær tilstedeværelse skal ha noen legitimitet i den afghanske befolkningen er det faktisk viktig at den ikke forveksles med okkupasjonsstyrken som invaderte landet for åtte år siden.

Sjekk hva afghansk kvinnebevegelse mener om saken!

Og til den tidligere SV-velgeren: Hold oppe troen! Et større SV gir mer SV-politikk. Vi er de rødeste og de grønneste av de rød-grønne.