onsdag 13. januar 2010

Bil = dårlig luft = gammel likning

Jeg holdt faktisk bokstavelig talt på å dette av stolen da jeg leste VG Nett i dag, og så byrådsleder i Bergen Monica Mæland forsøker å lempe ansvaret for den fatale forurensingssituasjonen i Bergen over på stat og Regjering. I VGs sak heter det blant annet at:
Ifølge Meland er det største problemet at Bergen - som forurensingsmyndighet - «eier problemet i Bergen», men at byens myndigheter ikke rår over tiltak.
Tidligere var jeg vara til bystyret i Bergen. Der har jeg vært med på å foreslå alle de "akuttiltakene" som høyrebyrådet nå innfører: flytting av parkingsplasser ut av sentrum, omgjøring av vanlige felt til kollektivfelt og mer, bedre og billig kollektivtrafikk. Jeg har blitt stemt ned hver gang. I løpet av flere år har byrådets miljøpolitikk glimret med sitt fravær. Gjennomgangstemaet har vært mer vei, mer parkering, mindre kollektivfelt og andre tiltak som har klare konsekvenser - mer biltrafikk. Bergen har den største økningen i biltrafikk i landet - og den dårligste luftkvaliteten.

Denne likningen har mange av oss løst for lenge siden, og derfor har Bergen SV i årevis, ja helt siden før jeg ble født, foreslått trafikkdempende tiltak. Så mitt spørsmål til byrådet blir nå: Vil dere gjøre disse tiltakene permanente? Hvis ikke, hva skal egentlig til for at dere skjønner alvoret i luftsituasjonen i Bergen?

8 kommentarer:

apples sa...

Vi kan vel bare håpe at de skjønner alvoret nå, men antagelig blir det som med det meste andre - så snart krisen er over er alt tilbake til det vanlige igjen. Så lenge folk er vant til å bruke bilen hver dag, og det er så enkelt som det er i dag, vil ikke en uke med dårlig luft stoppe dem.

Høyresiden vil ha flere og bedre veier, men skjønner visst ikke at det også betyr flere biler gjennom sentrum.. Gleder meg til Bybanen er ferdig, forhåpentligvis forbedrer den situasjonen noe når folk blir vant til den.

Håkon sa...

Høyre har omtrent like stort ansvar for utslipp i Bergen som SV har ansvar for utslippene i Nordsjøen.

Anonym sa...

Bensin er kun 10 % av oljen....
hva med fyringsoljen.....
nesten ingen biler kjører på natten.... likevel er det like
mye forurensing på morgenen....
hvor mange liter fyringsolje blir
solgt i Bergen å hvor mange liter
bensin.......
med hilsen ole

Anonym sa...

en enebolig bruker ca 3000 liter
fyringsolje i året.....
en gjennomsnittbilist 1500 liter
bensin som blr mye renset med
katalystor..
hvem forureser mest....
mange bygårder har gamle fyringsanlegg..
bygg ut fjernvarme som svenskene
det vil virke...
hva hjelper det stenge pakeringsplasser der står jo bilene
i ro.....ole

S sa...

Det er ikkje like mykje forureining om morgonen. Ikkje før morgonrushet, iallefall. Bergen er ein by der ein fint kan la bilen stå. Tiltaka som no innførast er fine, og eg håper dei vil haldast på også når været slår om. Vi forureiner trass alt like mykje i fineværet også, sjølv om vi ikkje ser det.

Anonym sa...

Hvordan skal man kunne la bilene
stå når arbeidsdagen begynner
før bussene begynner om morgenen.
Bor i Kjøkkelvik og jobber
på Os?Kollektivtrafikken i Bergen
holder til stjernekast til -6.

NILE

Anonym sa...

I wish not acquiesce in on it. I assume warm-hearted post. Particularly the title-deed attracted me to review the sound story.

Anonym sa...

Takk for en interessant blogg