tirsdag 15. desember 2009

Frp om homofile og lesbiske

Det har vært en lang dag med lange debatter. Her kommer det en post av kanskje den litt kjedelige typen, med henvisninger til statsbudsjettet osv. Jeg poster det likevel, så folk kan se hva som blir skrevet inn i et av de viktigste dokumentene i Norge.

Fra Frps merknader til statsbudsjett, kapittel 846, post 72 Tiltak for lesbiske og homofile:
Disse medlemmer foreslår betydelige reduksjoner innefor denne posten. Disse medlemmer mener at det ikke er en offentlig oppgave verken å drive med likestillingsarbeid eller tiltak for særinteressegrupper (sic!) slik som lesbiske og homofile. Disse medlemmer mener det er feil å opprette selektive tiltak for friske og arbeidsføre voksne mennesker kun på basis av deres seksuelle legning.
Et kjapt søk på Wikipedia (med kildehenvisning) viste meg det Frp enten ikke vet eller ikke bryr seg om:
Norge regnes internasjonalt for å være et liberalt land hva holdninger til homofile angår. Likevel opplever mange homofile trakassering og vold. En undersøkelse publisert av NOVA 13. september 2007 der 11 500 ungdommer i ungdoms- og videregående skole i Oslo ble spurt, viste at homofile og bifile gutter og jenter er overrepresentert på trakasserings- og voldsstatistikken. Der en og to prosent av hhv. heterofile jenter og gutter opplevde mobbing i hverdagen, var tallet for homofile og bifile jenter og gutter hhv. fem og 23 %. Videre viste rapporten at der 15 og 36 % av heterofile jenter og gutter hadde opplevd trusler om vold, var tallet for homofile og bifile jenter og gutter hhv. en tredjedel og halvparten. Tallene for vold så alvorlig at den rammede har måttet oppsøke legehjelp, viser at hhv. 40 % og 18 % homofile og bifile gutter og jenter har opplevd dette, mot hhv. 13 % og fem % for heterofile. Undersøkelsen viser også at mobbingen, truslene og volden hovedsakelig utøves av jevnaldrende og familie.
Les også hva Audun sier om dagens debatt.

5 kommentarer:

Håkon sa...

Jeg skjønner ikke hva problemet er.
Norge er et liberalt land hvor alle skal ha like rettigheter.

Alikevel må det ikke offentlige penger til for å få til dette.

Rettigheter er ikke noe som må sponses av staten, det er felt ned i lover.

Hva er problemet med det ?

Gina sa...

Men hvis du ser på tallene over vold og diskriminering: synes du ikke at staten og fellesskapet har et ansvar for å bekjempe diskriminering i samfunnet?

Håkon sa...

Jo - men vold mot homofile stanses ikke med å gi penger til de homofiles organisasjoner!
Hva skal de gjøre ?

Vold uansett om det er mot kvinner, barn, utlendinger, homofile skal bekjempes med lov og politi og evt statlig informasjon via skoler, utlendingsenheten, politi og frivillige.

Man MÅ ikke stappe penger inn i alle mulige organisasjoner fordi de representerer noen som har et problem. Det blir for dyrt og for vanskelig å kontrollere.

Anonym sa...

Jeg skal opprette en organisasjon som heter "De som er statistisk forskjellige fra andre" og vi bør få massevis av penger oversendt, jeg vil på kino, jeg vil ha julebord og jeg vil ha sydenturer i påsken!

Ingrid sa...

Kanskje en litt gammel post, men ble litt forvirret. Det Gina viser til er ikke nødvendigvis støtte til organisasjoner, men til tiltak. Håkon sier jo selv at det må bekjempes av det offentlige gjennom kampanjer, politi osv... Det er få lover som fungerer helt av seg selv, og siden politiet ikke kan være overalt så må det noen ganger holdningsendringer ol til.

Jeg mener, og har loven på min side når jeg sier at jo det er statens oppgave og plikt å hindre vold og diskriminering mot særskilte grupperinger i norge. Det sier både menneskerettighetene og likestillingsloven, og da holder det ikke med å si at man har en lov.

Det frp sier er at det ikke er noen grunn til å særbehandle disse gruppene, selv om de er mer utsatt enn andre for diskriminering og vold. Og det er ganske forkastelig.