onsdag 1. juli 2009

Ulovlig eiendomsskatt

Så var det endelig slått fast: Eiendomsskatten i Bergen er ulovlig. I flere år har Bergens høyrebyråd i ren klassesolidaritet og velgerflørting operert med et system som fritar Bergens aller rikeste for eiendomsskatt. Hvor latterlig er det ikke at man må betale skatt av en 2-roms i Loddefjord, men ikke i en palassvilla på Hjellestad? Taksteringssystemet byrådet har benyttet seg av er fra 1984. Det sier seg selv at en del eiendommer har steget litt i verdi siden den tid. Som fylkesmannen påpeker:
* En eldre enebolig taksert i 1984 med sannsynlig salgsverdi på seks millioner kroner har en eiendomsskattetakst på 268 000 kroner. Det utgjør 4,5 prosent av eiendommens sannsynlige verdi.
* En sentrumsleilighet med verdi på 3,2 millioner kroner har en skattetakst på 397 000 kroner. Det utgjør 12,5 prosent av sannsynlige verdi.
* En tredje bolig, leilighet på Sandviken Brygge, ble solgt i april 2009 for kroner 3,45 millioner. Skattetaksten er 510 000 kroner, og utgjør 14,7 prosent av salgsverdien.
No more.

Fylkesmannen i Hordaland har slått fast at en slik forskjellsbehandling er ulovlig, og at Bergen Kommune må benytte seg av den nye taksteringen som ble gjort i 2006. Byrådet beliter seg ikke og føler seg forsmådd og trampen på av "statens mann" som de sier, og vil anke saken til departementet.

Men ærlig talt, hvis dere vil avskaffe eiendomsskatten så må dere gjøre det for alle - ikke bare for de rikeste.

SV vil beholde eiendomsskatten, men gjøre den rettferdig og bruke den på bedre og flere velferdsgoder til Bergens befolkning. Vår klassesolidaritet ligger i et annet leie enn Høyres.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hva er rettferdig eiendomsskatt? Er det rettferdig at en minstepensjonist som er fritatt for skatt pga sin lave inntekt, må betale eiendomsskatt for et gammelt hus vedkommende har bodd i omtrent hele sitt liv?
Kanskje alle som er fritatt for skatt pga for liten skatteevne, burde slippe eiendomsskatt på en vanlig bolig,- og det må bestemmes sentralt, så kommunene ikke har noe med det.

Jeg har forøvrig store problemer med å se noe som helst rettferdig i eiendomsskatt overhodet,enten det er en riking eller fattigmann som utsettes for den skatten, men jeg har sikkert for lav IQ.

Gina sa...

Spar meg for hentydninger om at jeg vil si at du er dum. Synes du helt alvorlig at det ikke er urettferdig at de rikeste i Bergen slipper unna eiendomsskatt?

Forøvrig er det lett å lage et bunnfradrag på eiendomsskatten. Minstepensjonister i store hus utgjør som regel unntaket fra regelen. Regelen er at eiendomskatt er en av de sikreste skattene vi har. Det som skiller fattig og rik i Norge er ofte nettopp bolig. Ikke går det an å snike seg unna skatten heller, da må man flytte. (Eller velge inn et usolidarisk høyrebyråd.)