søndag 10. mai 2009

"Abortturisme" og andre fornøyeligheter

Aftenposten skriver i dag om irske kvinner som drar til London for å få gjennomført abort. Fordi abort er forbudt i Irland har over 130 000 irske kvinner flyktet til London for å få gjennomført inngrepet. Det utgjør omtrent 5000 kvinner i året. I følge Aftepostens Hurum er disse tallene muligens bare toppen av isfjellet, ettersom statistikken kun inkluderer de som har turt å oppgi sin irske adrese. Av frykt for straffeforfølgelse hjemme i Irland er det mange som oppgir falske opplysninger. Skulle de bli tatt av irske myndigheter risikerer de fengsel på livstid.

Verdens helsemyndigheter kaller fenomenet å reise utenlands for "Abortturisme". Et noe misvisende ord, ettersom det konnoterer noe fornøyelig. Å måtte flykte utenlands for å få gjennomført et medisinsk inngrep nedlesset i skam i hjemlandet, mens man risiskerer livslang fengselsstraff må være det lengste man kommer fra fornøyelig.

Dyrt er det også. Og behagelig for konservative i Irland, som kan opprettholde strenge lover, mens jentene selv betaler og påtar seg konsekvensene. Alternativet kunne vært tusenvis av uønskede fødsler og hemmelige (og farlige) aborter.

I Sør-Amerika er komplikasjoner etter illegale aborter den vanligste dødsårsaken for jenter og kvinner i fruktbar alder. 19 millioner aborter blir årlig vurdert som utrygge. 96 prosent av disse blir foretatt i utviklingsland.

Patriarkatet og mannsamfunnet har i århundrer arbeidet for å kontrollere kvinnekroppen og kvinners seksualitet. På sin side har kvinnekampen i århundrer kjempet for å få kontroll over egen kropp: Kampen mot prostitusjon, kampen mot seksualisert vold, kampen for retten til å være myndig (og dermed et voksent menneske som ikke er noen andres eiendom), kampen for selvbestemt abort.

Abort handler om kjønn og det handler om klasse. Tallene viser tydelig at det er de fattigste kvinnene som risikerer liv og helse i illegale aborter. Det er også de som lider størst økonomisk belastning av uønskede barn.

De betaler prisen for rigide prinsipper til gamle gubber verden over. Det må være alt annet enn fornøyelig.

2 kommentarer:

Rødt sa...

Du, hvorfor ønsker ikke SV å utvide abortgrensen til 18.uke slik som Rødt? Er dere ikke interessert i å gi kvinner mer frihet? Hvis jeg stemmer på deg til Stortingsvalget kan du love meg å jobbe for mer frihet for kvinner?

Gina sa...

SV ønsker å utvide abortgrensen. Dvs det er litt feil å si utvide. 12. uke er et kompromiss som ble innført da selvbestemt abort ble lovlig. Ideen er å avskaffe nemdene - altså at så lenge det er medisinsk forsvarlig å ta abort skal det være kvinnens valg alene.

Kvinnepolitikk er en av mine absolutt fremste hjertesaker, så det lover jeg definitivt. :)