torsdag 23. april 2009

Eliten tar siste stikk?

Etter all sannsynlighet kommer Stortinget i dag til å vedta at tjenestedirektivet skal innføres i Norge. Alle argumenter, alle rapporter, alle demonstrasjoner, ja all fornuft, synes å prelle av på Ja-fundementalismen som preger Europabevegelsen. Dessverre er det slik at til tross for bunnsolid nei-flertall i befolkningen er det ja-flertall på Stortinget. Det er intet mindre enn et demokratisk problem.

EU-kampen har vært kampen om demokratiet. Det har vært folkebevegelser mot eliten. Det har vært vanlige folk mot den politiske og økonomiske eliten.

Eliten i Arbeiderpartiet overkjører eget parti. Det overkjører SV og Senterpartiet som regjeringspartnere. Det overkjører fagbevegelsen. Men mest av alt overkjører de folket i Norge. To ganger har vi i folkeavstemning sagt nei til EU. I fire år på rad har det vært nei-flertall i Norge.

Å ikke legge ned veto mot tjenestedirektivet er å gi fra seg suverenitet. Det er å la noen andre bestemme det demokratiet i Norge til nå har bestemt. Norske velgere har aldri fått stemme over EØS-avtalen. Vi har heller aldri fått stemme over dette direktivet. Det er altså et udemokratisk vedtak som skal forringe demokratiet.

På denne miserable dagen skal Jens og co likevel ikke føle seg for trygge. Folkebevegelser har vunnet over eliten før de. Nei-bevegelsen er et av de beste eksemplene på det.

Bildet viser polske arbeidere som protesterer mot sosial dumping på 1.mai i Bergen.

Ingen kommentarer: