torsdag 26. mars 2009

Ta fra de rike og gi til de fattige

Måtte det gamle Robin Hood-slagordet aldri dø!

På tross av at Fremskrittspartiets favorittaktivitet er å klage over byråkrati, stor tung offentlig sektor og politikere som fellesgruppe er det nå en kjensgjerning at politikerbudsjettet i Bergen aldri har vært større(!). Syv byråder (max antall), alle med egen rådgiver, markant økning i honorarreglementet som gjør at undertegnede kan innkassere 2 og en halv høvding før skatt etter å ha møtt i Bystyret.

Samtidig er sosialhjelpssatsene blant de laveste i landet. Jeg husker en demonstrasjon Aksjonsgruppen mot sosial nød hadde utenfor Gamle Rådhus for et par år siden. De hadde to hovedkrav: 1) Indeksreguler sosialhjelpssatsene og 2) Få satsene opp på 80% av minstepenjson. Ja, det stemmer: Opp på 80% av minstepensjon, og ikke minst: indeksreguler satsene: Altså at satsene skal stige i takt med prisstigningen slik at man ikke får mindre penger fra år til år. Det siste kravet er i det minste innført.

Men det gjenstår mye på fattigdomsfronten i Bergen: øking av sosialhjelpssatsene og sosial boligbygging for eksempel. Byrådet har den siste uken vist at når de får (eller tar seg) ekstra penger mellom hendene prioriterer de å bruke dem på skatteletter: minst til dem som har minst og mest til dem som har mest.

Les om SVs alternative forslag til disponering av 160 millioner ekstra her.


Hilsen heltene i strømpebukser

Ingen kommentarer: