lørdag 28. mars 2009

Rektorvalget: Stem Grønmo!

Skal universitetet satse på mangfold eller på elite? Er likestilling kun et ansettelsespolitikkanliggende (for et ord!) eller skal det også omhandle andre aspekter ved universitetet som faglig bredde? Burde universitetet bli mer næringsrettet eller satse på å bevare sin egenart som en kritisk samfunnsinstitusjon?

Det var i hovedsak problemstillingene da de to rektorkandidatene ved UiB, Rolf Reed (utfordrer) og Sigmund Grønmo (sittende rektor), møtte hverandre til debatt arrangert av Senter for Kvinne Og Kjønnsforskning (SKOK) i går kveld.

Rektordebatt og universitetsdemokrati har kanskje høy nerdeverdi og kan virke som om det er for spesielt invidde/intresserte. Men det er ikke til å komme utenom at dette er et umåtelig viktig valg, ikke bare for universitetet selv, men også for samfunnet utenfor.

Universitetet er en viktig premisslevrandør i den offentlige debatten. Forskere og studenter er med på å gi sine bidrag til hvordan vi ser samfunnet, historien vår, osv. Det er ikke likegyldig hvem som legger premissene for hva som skal forskes på, eller hvordan universitetes organiseres. Noen fleiper med at universitetet er den eneste arbeiderstyrte bedriften i landet, og det er jo morsomt og sikkert sant. Men hovedpoenget her må være at universitetet nettopp ikke er som en vanlig bedrift, som skal produsere et visst antall enheter hvert eneste år. Vanlig bedriftstenkning er rett og slett ikke egnet for en institusjon som har andre mål og formål enn rene markedsmål.

Å bevare bredden og mangfoldet i både studentmassen og fagfeltene ved UiB er altfor viktig til å være overlatt til markedskrefter og næringsliv som setter konkurranse og profittjag som hovedpremiss for alt de foretar seg.

Jeg vil derfor oppdfodre alle med stemmerett på UiB til å stemme på Sigmund Grønmo. Jeg skal gi dere tre gode grunner:
1) Grønmo er den beste kandidaten for å bevare nevnte egenart og universitetsdemokrati.
2) Grønmo er den av kandidatene med best likestillings, og antidiskriminerings-politikk.
3) Grønmo er viktig forsvarer av at utdanning skal være tilgjengelig for alle, dermed gratis.


SLIK STEMMER DU:
(Du har stemmerett hvis du er ansatt eller oppmeldt student ved UiB)
* Logg deg inn på MiSide
* Finn lenken "Rektorvalg" (eller trykk her)
* Stem! (På Sigmund Grønmo og Berit Rokne, selvsagt)
* Easy-peasy å delta i demokratiet!
* NB! Husk å stemme før 2. april. Da stenges valget.

1 kommentar:

Torunn sa...

Fortsatt usikker på hva du skal stemme? Samleside med masse stoff om rektorvalget på UiB finner du her: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=42930