lørdag 13. juni 2009

Frp og likelønn

Vil Laila sørge for likelønn?

Fremskrittspartiets tidligere formann (nå leder) har levert et ganske godt forslag til Stortinget. Hun vil ha et lønnsløft, og likelønnspott, for de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene i offentlig sektor, og færre brøkstillinger og mer heltid. Rett nok er det litt pussig å levere inn et forslag knyttet til lønnsoppgjøret 2009, så seint som i juni 2009. Det er jo også litt rart å levere inn et forslag om en likelønnspott i 2009, når norske kommunestyrer i 2008 behandlet forslagene fra likelønnskommisjonen, så var det ingen av Frps representanter som støttet forslaget om likelønnspotter. Frp var for øvrig mot opprettelsen av denne kommisjon som så på lønnsforskjellene i arbeidslivet.

Det som også gjør forslaget enda mer pussig er at Frp bare dager før forslaget til Jensen programfestet på sitt landsmøte at: «Det er ikke en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet». Og i det samme programmet står det ikke et ord om likelønn. Det er overhodet ingen logisk sammenheng mellom Frps fundamentale markedstro og forslaget om en likelønnspott. Jeg lurer derfor veldig på om hvorfor Frp. kommer med dette forslaget nå. Hvorfor har ikke Frp. tidligere har støttet kravene fra flere forbund i fagbevegelsen og SV?

Jeg håper svaret ikke er at Frp. gjennom en markedsundersøkelse fant fram til at de trengte en sak for kvinner i offentlig sektor, men at det dessverre ikke stod noe i partiprogrammet som kunne fenge denne gruppen. Så det måtte heller la seg inspirere av vårt program, hvor det står: «SV vil foreslå en forpliktende likelønnsplan for å nå målet om likelønn. En sentral del av en slik plan vil være å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor - en statlig likelønnspott.»

Forslaget til Jensen kommer selvsagt ikke til å få andre enn Frp. sine stemmer i Stortinget. Det er for generelt og upresist til å virkelig ta tak i urettferdigheten mellom kjønnene i arbeidsmarkedet. Men kanskje kan utspillet bidra til at likelønn blir en viktig sak i valgkampen og i neste stortingsperiode. I Hordaland har Frp en kvinnelig sykepleier på kampplass. Kanskje kan Laila Reiertsen og undertegnede jobbe sammen på Stortinget for en rettferdig lønn for kvinner. Men hun må slite med at likelønnspolitikken til Frp kanskje ikke finnes, den er i hvert fall så lite utviklet at den ikke er nevnt i valgprogrammet. I tillegg er deres nærmeste allianseparti Høyre overhodet ikke for noen likelønnspott.

Men er man opptatt av likelønn og kun har en stemme, så bør man nok heller stemme SV enn Frp.

Innlegget har vært på trykk i BA.

Ingen kommentarer: