mandag 15. juni 2009

Fordi sikker sex skal være gratis

Dagbladet melder at et utvalg satt ned av den svenske regjeringen vil gi gratis prevensjon til ungdom. Det er viktig og godt forslag!

At ungdom ikke har sex er en illusjon voksne ofte liker å tylle seg inn i. Hvis ungdom ikke har sex, trenger man heller ikke tilgjengeliggjøre prevensjon. Da blir det unge som betaler prisen for de voksnes selvbedrag. Prisen kan være kjønnsykdommer eller uønskede graviditeter.

Det finnes en klar sammenheng mellom tilgang på prevensjon og uønskede graviditeter: Der tilgangen er dårlig blir flere gravide. De fleste vil si seg enig i at det er en dårlig ting, både for de involverte og for samfunnet som helhet. I følge SSB er tenåringsmødre overrepresentert i gruppen med lavest inntekt.

USA er et land som lenge har predikert "Abstinence Only"("Bare avholdenhet) i sin seksualundervisning, et opplegg som har blitt kritisert både for å feilinformere om konsekvensene av abort, spre tvil om prevensjonsmidlers sikkerhet og fremme stereotype kjønnsroller. Man kan ikke akkurat si at opplegget har vært vellykket heller, da USA har høyere fødselsrate for tenåringer enn alle andre industrialiserte land. Noe må de jo gjøre feil? (McCain og Palin gikk forøvrig til valg på å "ikke bruke skattebetalernes penger på tenåringsprevensjon".)

Moralen om at avholdendhet er så saliggjørende at kristen ungdom angivelig ikke kjøper prevensjon, selv om de vet at de kan finne på å ha sex, fordi det ville være å "planlegge synden".

I motsetning til den svenske regjeringen synes ikke jeg at det viktigste med gratis prevensjon er å få ned aborttallene. Det viktigste må være å gi ungdom gode forutsetninger for å kunne ha et trygt og sunt sexliv. Sex blir mye triveligere dersom man ikke er redd for å bli gravid!

Les mer på DN.se.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du vil ha ned aborttallene. Hvorfor det?

Gina sa...

Tja, jeg skriver vel ikke det. For meg er det ikke så viktig hvordan abortstatistikken ser ut, men det er jo klart at dersom en andel av abortstatistikken skyldes at man ikke har tilgang på prevensjon er det jo stort sett best for damene det anngår å unngå graviditeten enn å måtte avbryte den.

Anonym sa...

nei du skriver ikke det, det lille ordet ikke falt litt bort...