mandag 18. mai 2009

Om Frp, drivhus og evnen til å tenke metaforisk

- Vi mener det samme som vi alltid har gjort, erklærer Siv Jensen høytidelig. Temaet er miljøpolitikk.

Mens SV har brukt store deler av 80- og 90-tallet på å mobilisere folk for en grønnere politikk har Frp brukt tiden på å bagatellisere den voksende klimatrusselen. Fpu hadde for et par år siden en legendarisk løpeseddel der de hevdet at den beste måten å bevare natur og klode på var mer kapitalisme! Dette er et poeng de ikke har fjernet seg fra siden, tvert i mot! I manifestet 2008-2010, som er å finne på Fpus hjemmesider, står følgende:
Privat eiendomsrett er det eneste som vil sikre en fornuftig avveining mellom graden av utnyttelse og graden av bevaring. Den beste garanti for å sikre en forsvarlig forvaltning av naturen er at den foretas av private eiere, som i motsetning til staten har en personlig fordel av å drive langsiktig forvaltning.
Dette er et sitat som åpenbart kvalifiserer til denne bloggens WTF-spalte. Problemet er jo bare at det ikke stopper der. I Aftenposten har Gunnar Magnus hentet fram gamle sitater fra Fremskrittspartiet. Øystein Hedstrøm gjorde en "instant classic" da han uttalte at han uttalte at han ikke ønsket flere drivhus i norsk landbruk av frykt for økt drivhuseffekt(!).

Videre er det først inntil helt nylig at partiet har gått med på at kanskje klimaendringene er menneskeskapte. På tross av hva et rungende flertall av forskere har sagt, inkludert hele FNs klimapanel, uttalte Carl I. Hagen, forhenværende partieier at:
Om 10-15 år vil frykten og hysteriet rundt drivhuseffekten være et tilbakelagt stadium.
Til helgen har de landsmøte, og vi får se om det fortsatt er kampen mot kommunismen og avgifter som skal prege de mørkeblå. Selv om Aftenposten melder at Siv og co gjør en liten snuoperasjon for å blidgjøre Høyre, burde det fremstå som åpenbart at vi ikke kan slippe mennesker som ikke vet forskjell på drivhus og drivhuseffekt inn i regjeringskontorene. Husk at en stemme på de borgerlige er en stemme på Frp.

1 kommentar:

Torunn sa...

Den Aftenpostenartikkelen er full av WTF-kandidater! Og hva er egentlig økonomisk drivhuseffekt? Min første assosiasjon var økonomisk boble som vokser og vokser (uten at noen gjør noe) og til slutt sprekker og fører til finanskrise, mye på samme måte som klimagassutslippene vokser og vokser og til slutt fører til finanskrise. Men Frp har vel aldri vært mot galopperende økonomisk vekst ute av kontroll og på vei mot stupet?