tirsdag 28. april 2009

Exit Frp som regjeringspartner

I dag ble det altså klart. Frp har forlatt byrådet. I samme åndedrag er også Frp som troverdig regjeringspartner begravet. På samme måte som det rødgrønne samarbeidet i Trondheim fungerte som pilot for et eventuelt rødgrønt samarbeid på regjeringsnivå har også "Bergens-regjeringen" vært et labratorium for samarbeid på borgerlig side. "Se til Bergen!" har sentrale Frpere oppfordret i forsøket på å lansere Frp som kommende regjeringsparti. "Se til Bergen! I Bergen sitter våre folk i et ansvarlig flertallsbyråd."

Men i dag falt kortstokkhuset. Frp er i et solid mindretall når det gjelder bybanen i Bergen. I byrådets egen tiltredelseserklæring har partiet gått med på at bybanen er sentralt prosjekt for Bergen, som skal og må satses på. I tiltredelseserklæringen står det følgende:
Byrådets politikk er å bygge ferdig bybanen slik den er vedtatt av Stortinget, og som nå er under bygging, til Nesttun. Videre skal vi søke å utvide denne til Rådal og Flesland. Byrådet vil, i tråd med tidligere bystyrevedtak i sak om kollektivstrategi, igangsette reguleringsarbeid av et mer omfattende bybanenett.
Den siste tiden har byrådet innført Frps fanesaker i en ekspressfart som halvering av eiendomsskatten og konkurranseutsetting av hjemmesykepleien. Høyre og Krf må stå forlegne tilbake...

Beskjeden er likevel tydelig: Frp bryr seg ikke om vedtatte politiske avtaler som tiltredelseserklæringer: Hvis ikke de får bestemme, vil de ikke være med tenk!

Det er likevel lett å mistenke dem for at dette er et spill for galleriet. Det er noe åpenbart mystisk ved at Gunnar Bakke skal fortsette som ordfører samtidig som de går ut av byrådet. Høyre og Krf står fast på at de fremdeles skal følge tiltredelseserklæringer. Dermed blir det ingen politiske følger for av at Frp trekker seg. Lurt tenker de? Nå kan de forsatt styre Bergen, uten å få bompengeregningen fra velgerne. Mitt tips er likevel at de har tabbet seg ut: De har ødelagt det store borgerlige prestisjeprosjektet - regjeringssamarbeid mellom H og Frp - ved å vise at de ikke er til å stole på.

De tror vel de har gjort den helt store finten - men i virkeligheten har de fintet seg ut på sidelinjen.

2 kommentarer:

Dag Inge sa...

Eg lar meg òg fascinere over den manglande respekta for å faktisk gjennomføre det ein er forplikta til.
Partiet sentralt trugar med eksklusjon om ein ikkje føl sentrallina, så partiet lokalt kan ikkje gjere anna enn å rømme inn i opposisjonens trygge hamn. Det er jo ei kjent sak at i opposisjon treng ein ikkje halde det ein lover, og kan bruke dei same pengane fleire gonger..

Er det ingen som reagerer på denne autoritære lina innad i FrP?

Gina sa...

Enig!

Dette må jo få konsekvenser for valget, tenker jeg